1. Chuyển tiền khi chưa thiết lập mật khẩu

Khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu tiên và chưa có mật khẩu thao tác như sau:

Quay số *9494*SĐT NHẬN*SỐ TIỀN# sau đó bấm Gọi/OK

Ví dụ: muốn chia sẻ 5.000VNĐ cho số 0902345678 bấm như sau:

Sau khi chia sẻ thành công lần đầu tiên hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới khởi tạo qua tin nhắn cho khách hàng.

2. Chuyển tiền khi đã có mật khẩu

Khách hàng đã có mật khẩu muốn chuyển tiền thao tác như sau:

Quay số *9494*SĐT NHẬN*SỐ TIỀN*MẬT KHẨU# sau đó bấm GỌI/OK

Ví dụ: muốn chia sẻ 5.000VNĐ cho số 0902345678 bấm như sau:


Trong đó 1111 là mật khẩu của khách hàng

- Ngoài ra khách hàng có thể quay số *9494# sau đó chọn 2. Chuyển tiền và làm theo hướng dẫn: